Generalforsamling

03-11-2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Silkeborg Jazzklub

onsdag den 24. november 2021 kl. 19.30

på Rampelys, Bindslevs Plads

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriv til sekretær Dorrit Sidenius på ds@ulrikjensen.dk

Efter generalforsamlingen serverer Silkeborg Jazzklub en let anretning med en øl eller en vand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Silkeborg Jazzklub