Generalforsamling

06-06-2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Silkeborg Jazzklub

 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.30

på Rampelys, Bindslevs Plads

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriv til sekretær Dorrit Sidenius på ds@ulrikjensen.dk

Efter generalforsamlingen serverer Silkeborg Jazzklub en øl eller en vand.

Afviklingen vil ske med udgangspunkt i gældende Covid restriktioner. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Silkeborg Jazzklub